H1

https://medsen.pl/
Gięcie lub anteversion (140°): zginacze bioder: iliopsoas (z psoas major z kręgosłupa); tensor powięzi latae, pectineus, adductor longus, adductor brevis i gracilis. Mięśnie ud działające jak zginacze bioder: odbytnica udowa i sartorius. Maksymalne zgięcie jest hamowane przez kontakt uda z klatką piersiową.
TOP